top of page

Eerste Kamer wijst voorstel voor werving en selectie af

27 maart 2024 | bron: HR RendementHet voorstel voor de Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie is afgewezen door de Eerste Kamer. Hierdoor worden werkgevers niet verplicht om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van arbeidsmarktdiscriminatie.


Een jaar geleden ging de Tweede Kamer wél akkoord met het wetsvoorstel. Ook VVD en BBB stemden toen voor. Deze partijen stemden nu tegen in de Eerste Kamer, net als PVV, JA21, FVD, SGP en 50Plus, waardoor demissionair minister Van Gennip van SZW één stem tekort kwam om het wetsvoorstel te mogen promoveren tot wet. De tegenstemmers gaven aan de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie belangrijk te vinden, maar zien in het voorstel niet het juiste middel.


Zoektocht naar meerderheid in Eerste Kamer

In de afgelopen weken vond er een politiek schaakspel plaats. Meerdere keren werd de stemming uitgesteld en probeerde de minister met afzwakkingen van het voorstel een meerderheid te vinden. Zo zegde de minister toe dat er in de eerste twee jaar na inwerkingtreding niet zou worden gehandhaafd, zodat werkgevers veel tijd zouden krijgen om met de regels te leren werken. Ook verhoogde de minister de grens voor werkgevers voor het verplicht vastleggen van een werkwijze tegen discriminatie bij de werving en selectie van minimaal 25 naar 50 werknemers, gelijk aan de grens voor het instellen van een ondernemingsraad. Voor dit laatste voorstel zou wel een nieuw wetsvoorstel en een nieuwe stemming in de Kamers nodig zijn. VVD zag hierin veel onzekerheid.


Motie voor praktijk proef bij werkgevers

VVD en ChristenUnie kwamen twee weken geleden nog met een troef door een motie in te dienen die opriep om vóór de stemming over het wetsvoorstel een praktijkproef te doen voor een check op de effectiviteit en uitvoerbaarheid van de regels. De minister ergerde zich daaraan omdat er al het nodige onderzoek is gedaan naar effectieve methoden voor objectief werven en selecteren (artikel) en de proef de boel nog verder zou vertragen. De Eerste Kamer wees ook deze motie af.


Belangrijk wetsvoorstel voor HR-professionals

Doel van het wetsvoorstel was het bevorderen van gelijke kansen; uit onderzoek blijkt dat er nog altijd veel discriminatie op de arbeidsmarkt is, ondanks allerlei initiatieven op dit gebied. Belangrijke wijziging was de eerder genoemde plicht voor werkgevers om een werkwijze te hebben die gericht is op het voorkomen van discriminatie bij de werving en selectie. De eisen hiervoor zouden veel invloed hebben op het werk van HR-afdelingen. Daarnaast zouden intermediairs zoals uitzendbureaus een meldplicht krijgen voor discriminerende verzoeken van opdrachtgevers.


Meer informatie

Meer informatie nodig? Aarzel niet om contact met ons op te nemen via het onderstaande formulier of bel ons direct op 035 887 99 02. We kijken ernaar uit om van u te horen!

7 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page